صبح امروز پنج‌شنبه ۲ آبان / ۲۴ اکتبر در اسپانیا جسد فرانسیسکو فرانکو، دیکتاتور سابق این کشور به گورستان دیگری منتقل شد. جسد فرانکو از آرامگاه قبلی واقع در ۵۰ کیلومتری شمال مادرید، پایتخت اسپانیا، به آرامگاه ایالتی پاردو انتقال یافت که در آن همسر فرانکو دفن شده است. کابینه دولت اسپانیا در ماه اوت سال گذشته تصویب کرد که بقایای جسد فرانکو از محل کنونی به جایی دیگر انتقال یابد. قبل از انتقال جسد فرانکو بحث‌های طولانی انجام شد. خانواده فرانکو تلاش کرد تا مانع از تصمیم دولت شود. آرامگاه قبلی فرانکو را ۲۰ هزار کارگر اجباری ساخته بودند. این محل به زیارتگاه راست‌گرایان افراطی در اسپانیا تبدیل شده بود. در این آرامگاه خوزه آنتونیو پریمو د ریورا، بنیانگذار نهضت فاشیستی فالانژ نیز به خاک سپرده شده است. یکی از مشخصات این آرامگاه عظیم صلیب سنگی آن است که ۱۵۲ متر ارتفاع و ۴۶ متر عرض دارد. فرانسیسکو فرانکو پس از پیروزی کودتاگران دست راستی در جنگ داخلی اسپانیا (۱۹۳۶-۱۹۳۹) تا زمان مرگش در سال ۱۹۷۵ با مشت آهنین در اسپانیا حکومت کرد.