وزیر کشور: در زمینه انتخابات با شورای نگهبان همکاری بسیار جدی داریم

رحمانی فضلی وعده داد که «انتخاباتی باشکوه، امن، سالم و قانونی برگزار خواهیم کرد» و با تأکید بر ضرورت نظارت بر انتخابات از «همکاری جدی با شورای نگهبان» خبر داد.