جواد صابری، رئیس شورای اسلامی کار آذرآب از تداوم بازداشت سه نفر از کارگران این شرکت از میان ۴۱ کارگر بازداشتی این مجموعه خبر داد و گفت یک کارگر دیگر نیز به پلیس امنیت احضار شده که باید خود را روز شنبه آینده معرفی کند. ۲۱ تن از کارگران آذرآب در جریان تجمع اعتراضی روز ۲۸ مهرماه که با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و ۲۰ نفر نیز پس از احضار در روزهای پس از تجمع بازداشت شده بودند. به‌گفته صابری تاکنون ۳۸ نفر از این ۴۱ نفر آزاد شده‌اند. صابری گفت سه نفرِ باقی مانده، روز چهارشنبه پس از احضار خود را به پلیس امنیت معرفی کرده‌ بودند. او افزود: «برای تمامی بازداشتی‌ها پرونده تشکیل شده و پلیس امنیت و دادستانی با توجه به نوع جرم تعیین شده برای کارگران، نوع ضمانت آزادی را مشخص کرده‌اند». کارگران شرکت آذرآب اراک به فقدان امنیت شغلی، پرداخت‌نشدن حقوق‌ها و بی‌کفایتی مدیریت خصوصی کارخانه اعتراض دارند.