اتحادیه اروپا با کلیات به تاخیر انداختن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، برگزیت، موافقت کرده اما زمان جدیدی برای اجرایی شدن این تصمیم مشخص نکرده است. مینا آندریو، سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا، جمعه ۲۵ اکتبر این خبر را تائید کرد اما در باره جزئیات آن توضیحی بیان نکرد. نمایندگان اتحادیه اروپا قرار است در روزهایی آینده در باره زمان بندی و نحوه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گفت‌وگو کند. یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا که در نشست جمعه ۲۵ اکتبر اعضای کمیسیون اروپا اتحادیه حضور داشت، گفت: بحث‌ها ادامه دارد و انتظار می‌رود ۲۷ نماینده اتحادیه اروپا در هفته آینده دیدار و برای زمان بندی جدید خروج بریتانیا از اتحادیه توافق کنند. گفت‌وگوهای کمیسیون اروپا قرار است تا دوشنبه هفته آینده به نتیجه نهایی برسد. این دور از گفت‌وگوها پس از درخواست بریتانیا برای به تعویق انداختن خروج این کشور از اتحادیه اروپا آغاز شده است.