سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی ترکیه را متهم کرد که پیش از آغاز حمله نظامی به شمال سوریه، اخراج پناهجویان سوری و انتقال آن‌ها به مناطق جنگی را آغاز کرده است. ده‌ها پناهجوی سوریه در تهیه این گزارش با عفو بین‌الملل مصاحبه کرده‌اند. این سازمان شمار پناهجویانی که به‌طور غیرقانونی از ترکیه اخراج شده‌اند را «صدها نفر» برآورد کرده اما گفته است که تا کنون آمار رسمی در این‌باره منتشر نشده است. دولت ترکیه ادعا کرده که طی ماه‌های گذشته بیش از ۳۱۵ هزار پناهجوی سوری به صورت داوطلبانه این کشور را ترک کرده و به میهن خود بازگشته‌اند اما ده‌ها پناهجو به عفو بین‌الملل از ضرب و شتم، ارعاب و تهدید خود توسط پلیس ترکیه خبر داده‌اند. آن‌ها گفته‌اند مجبور به امضای برگه‌هایی شده‌اند که در ظاهر داوطلبانه بودن بازگشت به سوریه را تأیید می‌کنند.عفو بین‌الملل ادعای دولت ترکیه را «خطرناک و غیرصادقانه» دانسته است.عفو بین‌الملل بازگرداندن اجباری پناهجویان به سوریه را غیرقانونی خوانده و گفته است مطابق ارزیابی‌های این سازمان خطر این‌که پناهجویان سوری قربانی نقض فاحش حقوق بشر شوند بسیار زیاد است.