هر ماه بیش از ۵۵ هزار تن در ایران به دلیل نزاع به سازمان پزشکی قانونی مراجعه کردند. سازمان پزشکی قانونی ایران از افزایش ۲,۵ درصدی آمار مراجعین نزاع به این سازمان در شش ماه نخست امسال خبر داد. برپایه این گزارش که شنبه ۴ آبان منتشر شد در نیمخ نخست امسال ۳۳۱ هزار و ۱۵۲ مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند. بیشترین آمار مراجعه مصدوم نزاع با ۵۴ هزار و ۹۸۱ تن در تهران گزارش شده است. پس از آن در خراسان رضوی و اصفهان به ترتیب ۲۸ هزار و ۱۳۳ و ۲۴ هزار و ۳۶۱ تن به دلیل مصدومیت در نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کردند. کمترین مراجعه به پزشکی قانونی به دلیل نزاع هم در استان‌های ایلام، بوشهر و خراسان جنوبی گزارش شده است. براساس این گزارش ۲۲۳ هزار و ۶۶۹ نفر از مصدومان نزاع مرد و ۱۰۷ هزار و ۴۸۳ نفر زن بودند.