وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی، گفته است که این سازمان در قبال رسیدگی به وضعیت کودکان زباله‌ گرد وظیفه‌ای ندارد. به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، قبادی دانا رسیدگی به وضعیت زباله‌گردها را «جزو وظایف شهرداری» دانسته است. این در حالی است که چند روز پیش طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مجلس شورای اسلامی، متولی امر کودکان کار به خصوص کودکان زباله‌گرد را وزارت کار و سازمان بهزیستی دانسته بود. سیاوشی گفته بود که باید در تعامل با «وزارت کار، وزارت کشور یا شهرداری و بهزیستی» نظارت قوی بر کار پیمانکاران شهرداری صورت بگیرد تا از سوءاستفاده از کودکان در غربالگری زباله ممانعت شود. رئیس سازمان بهزیستی با وجود سلب مسئولیت از سازمان خود، در عین حال گفت که شهرداری به درخواست‌های مکرر بهزیستی برای منع به‌کارگیری کودکان در غربالگری زباله بی‌توجهی کرده است.