تظاهرات مردم لبنان شنبه ۲۶ اکتبر/ ۴ آبان برای روز دهم برگزار شد، و مردم بار دیگر با نافرمانی مدنی خواستار استعفای دولت شدند. در این روز، ارتش لبنان برخی موانع خیابانی را که معترضان در راههای اصلی اتصال‌دهنده بیروت به نواحی اطراف و شرق کشور برپا کرده بودند، برچید. خبرگزاری «اسوشیتدپرس» گزارش داده است که سربازان صندلی‌ها و چادرهای برپاشده در اتصالات اصلی شهر را کنار زدند، اما معترضان در مقابل این اقدام ارتش مقاومتی نکرده اند. ارتش پیش از آن هشدار داده بود که بستن راهها نقض قانون است. با این وجود معترضان برخی راههای دیگر شهر را هنوز مسدود نگه داشته اند. تظاهرات در لبنان این کشور را که پیش از آن نیز از بحران اقتصادی عمیق رنج می‌برد به حالت تعلیق درآورده است. تظاهرات پیش‌بینی‌ناپذیر گسترده در سرتاسر کشور، مردم از همه اقشار و گروهها را علیه سیاستمداران سال‌خورده و پرسابقه شورانده است. سیاستمداران به فساد و سوءمدیریت متهم شده اند، و مردم از بیکاری و مشکل معیشت شکایت دارند.