غلامرضا عباسی که خبرگزاری‌های رسمی ایران او را «قائم‌مقام دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران» معرفی کردند، گفت که قوانین کار برای ۴ میلیون کارگر که در صنایع کوچک کار می‌کنند، اجرا نمی‌شود. عباسی خواستار اصلاح قانون کار شد و گفت که کارگران در مناطق آزاد تجاری هم شرایط شبیه به کارگران صنایع کوچک دارند. به گفته عباسی، قراردادهای موقت ناامنی شغلی را افزایش داده است. منابع دولتی ایران آمار دقیقی از شمار کارگران قرارداد موقت ارائه نمی‌کنند اما به گفته فعالان کارگری بیش از ۹۰ درصد کارگران با قرارداد موقت مشغول به کار هستند.