به گزارش کمپین دفاع از بازداشت شدگان هفت‌تپه، ساناز الهیاری، امیر امیرقلی و امیرحسین محمدی‌فرد اعضای تحریریه نشریه اینترنتی گام عصر شنبه چهارم آبان با سپردن وثیقه و به صورت موقت از زندان آزاد شدند. هر سه دی سال گذشته در ارتباط با اعتراضات گسترده کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت‌تپه دستگیر شدند و از آن زمان در زندان نگهداری می‌شوند. دادگاه انقلاب تهران این فعالان را به همراه عسل محمدی عضو دیگر تحریریه گام به هجده سال زندان محکوم کرده است.‎