المانیتور: عادی‌سازی روابط تهران و ریاض مشروط به بهبود روابط ایران و آمریکاست

گزارش المانیتور درباره میانجی‌گری دولت پاکستان میان ایران و عربستان: تلاش عمران خان برای جلوگیری از بروز جنگ در منطقه نتایج امیدوار کننده‌ای به دنبال داشته است.