اعتراضات دو روز گذشته عراق به کشته شدن دست‌کم ۶۳ نفر منجر شده است. همزمان عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق برای استعفا تحت فشار است. بر همین اساس، یک گروه از نمایندگان پارلمان عراق که مورد حمایت مقتدی صدر، روحانی با نفوذ شیعه هستند، برای استعفای عبدالمهدی تحصن نامحدود خود را آغاز کرده‌اند. مقتدی صدر خود خواستار کناره‌گیری عادل عبدالمهدی است. با این حال نخست وزیر عراق برای مقابله با اعتراضات، نیروهای ضد تروریست به شهرهای بغداد و ناصریه فرستاده که در روزهای گذشته اعتراضات گسترده‌ای در آنها روی داده است. او گفته که قصد ندارد استعفا کند.