خانه‌ پدری عمارتی بناشده بر گور زنان

داریوش رسولی – فیلم خانه‌ی پدری کیانوش عیاری بعد از ۱۰ سال توقیف اکران شد. عیاری با چند اپیزود، تاثیرات یک جنایت خانگی را از لحظه‌ وقوع تا دوران معاصر روایت می‌کند.