نیوزویک: عبدالله قرداش جانشین ابوبکر بغدادی است

قرداش می‌بایست نقش بغدادی را ایفا کند، در حالی که بغدادی به عنوان رهبر و سرکرده داعش اهمیت خود را بعد از سقوط دیرالزور از دست داده بود.