«اشرف غنی طرح هفت ماده‌ای صلح با طالبان ارائه می‌دهد»

گفته می‌شود براساس طرح رئیس‌جمهوری افغانستان، باید قبل از مذاکرات مستقیم بین طرف‌های افغان، طالبان با آتش‌بس موافقت کنند. همچنین آمریکا و ناتو باید نیروهای خود را از افغانستان خارج کنند.