بر اساس نتایج اولیه شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین آلبرتو فرناندز، رهبر چپ میانه‌‌ ۴۸ درصد از آرا را به خود اختصاص داد و از مائوریسیو ماکری، رئیس جمهوری کنونی از حزب محافظه‌‌کار که ۴۱ درصد رای آورد جلو افتاد. ماکری شکست خود در انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین را پذیرفت. آرژانتین طی چند سال گذشته با بحران اقتصادی فلج‌کننده دست گریبان شده است. ماکری از سال ۲۰۱۵ رئیس جمهوری آرژانتین بود.