به گفته‌ جواد صابری، رئیس شورای اسلامی کار آذرآب، آخرین کارگران بازداشتی این ابرشرکت مستقر در اراک آزاد شده‌اند. اما محمد تقی آبایی هزاوه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفته است دو تن از کارگران آزاد شده اند و یک کارگر هنوز در زندان به سر می برد. در جریان اعتصاب اخیر کارگران کارخانه آذرآب واقع در اراک، ۴۱ تن از کارگران دستگیر شده بودند. اکثر این کارگران در روزهای گذشته به قید وثیقه آزاد شدند و تنها سه کارگر هنوز در بازداشت بودند. صابری دوشنبه ششم آبان به خبرگزاری «فارس»، نزدیک به سپاه پاسداران گفت که آنها نیز به قید وثیقه آزاد شده‌اند. دور جدید اعتصاب کارگران آذرآب از ۱۴ مهر با خواست تعیین تکلیف شرکت و خلع ید از سهامدار آن آغاز شده است. ۱۴ تن از کارگران آذرآب در جریان اعتصاب این شرکت به هنگام بستن مسر راه‌آهن شمال-جنوب روز ۲۸ مهر دستگیر شدند و ۲۰ تن نیز توسط دادستانی اراک احضار شده بودند. رئیس شورای اسلامی کار گفته است اخیرا مسئول حراست شرکت به نام سلیمانی که «همچون پدری دلسوز پیگیر مطالبات کارگران بوده» از کار برکنار شده است. محمد شریعتمداری وزیر کار روز دوشنبه ششم آبان وعده داد مطالبات معوقه کارگران آذرآب پرداخت شود.