تهران در محاصره فرونشست دو دشت ورامین و شهریار- تهران قرار گرفته است. در تهران سالانه ۱۵۰ میلیون مترمکعب افت آب زیرزمینی رخ می‌دهد که حدود ۸۰ میلیون مترمکعب مربوط به دشت ورامین و ۴۰ میلیون مترمکعب مربوط به دشت‌های شهریار- تهران است. نشست زمین در دشت ورامین ۳۶ سانتی‌متر در سال گزارش شده و دشت شهریار نیز سالانه ۳۱۰ میلی‌متر نشست می‌کند. علت اصلی این رویداد برداشت بیش از حد آب از منابع آب زیرزمینی برای بخش کشاورزی عنوان شده است. سیدحسن رضوی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران می‌گوید فرونشست دشت شهریار به طرف شهر تهران گسترش پیدا کرده و مناطق ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ تهران را درگیر کرده است و ادامه پیدا می‌کند.