براساس برآوردهای اداره فدرال نگهبانی از قانون اساسی آلمان، تهدیدهای ناشی از راست‌گرایی افراطی در آلمان، در ۱۲ ماه گذشته به‌طور چشمگیری بیشتر شده است. از جمله تهدیدهای جدید در این زمینه «راست‌گرایی افراطی در دنیای مجازی» است که در فضای دیجیتالی رخ می‌دهد و در دنیای واقعی ادامه می‌یابد. توماس هالدنوانگ، رئیس اداره فدرال نگهبانی از قانون اساسی آلمان، در بوندستاگ، پارلمان این کشور، گفت یک سال پیش نسبت به دشوار‌تر شدن اوضاع هشدار داده بود اما متأسفانه این روند به‌شدت رشد کرده و اوضاع امروز تهدیدآمیزتر از سال گذشته است. هالدنوانگ افزود در کنار «راست‌گرایی افراطی در دنیای مجازی»، بر شمار «اشخاص منفرد تندروشده» نیز افزوده شده است. آن‌ها به‌تنهایی عمل می‌کنند اما «در یک شبکه ایدئولوژیک» قرار دارند. در چنین مواردی مبلغانی در شبکه وجود دارند که افکار خود را به‌عنوان انگیزه اولیه در مقلدان جا می‌اندازند.