زمان رأی‌گیری درباره قطعنامه استیضاح ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا: پنجشنبه ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹

روند استیضاح رئیس جمهوری آمریکا می‌بایست با رأی‌گیری در صحن علنی مجلس نمایندگان با تصویب یک قطعنامه جنبه قانونی به خود بگیرد.