خامنه‌ای اعتراضات لبنان و عراق را با دی۹۶ یکسان دانست

رهبر جمهوری اسلامی خطاب به معترضان عراقی و لبنانی گفت برای ایران هم «از این فکرها کرده بودند» اما «خنثی» شد. او از مردم دو کشور خواست تا از طریق قانونی مطالبات خود را پیش ببرند.