تبادل آتش میان نیروهای اردوغان و اسد و بیم گسترش درگیری‌ها

همزمان با تبادل آتش میان نیروهای ترکیه و سوریه، ارتش آمریکا و ترکیه در القحطانیه گشت زدند. سربازان پیاده‌نظام و تانک‌های ارتش آمریکا نیز پنج‌شنبه به دیرالزور رسیدند