وثیقه‌های سنگین، ابزار گروگان‌گیری قوه قضاییه

معین خزائلی- سوء استفاده نظام قضایی ایران از ساز و کار وثیقه و به گروگان گرفتن حق آزادی افراد به واسطه آن در حالی است که این حق جزو یکی از حقوق ذاتی و اولیه بشر محسوب شده و علاوه بر قوانین بین‌المللی (اعلامیه حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) در قانون اساسی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در نتیجه ایجاد هر گونه محدودیتی در آن، از جمله بازداشت و دستگیری، باید کاملا قانونمند و تابع ساز و کار قانونی عادلانه باشد.