مرجع شیعیان عراق خواهان اصلاح قانون اساسی شد

آیت‌الله علی سیستانی اعلام کرد که از یکی از مهم‌ترین خواسته‌های معترضان برای تغییر نظام پارلمانی به ریاستی در عراق حمایت می‌کند.