۱۵ هزار میلیارد تومان رانت برای صاحبان سرمایه به ازای هر یک درصد تورم

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هشدار داد که افزایش قیمت بنزین صاحبان دارایی‌ها را فربه می‌کند و تولیدکنندگان و خانوارها را به ورشکستگی می‌کشاند.