ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

علیرضا مناف‌زاده: مفهوم ایران − دو وبینار

«نگاهی به تازه‌ترین مطالعات درباره مفهوم ایران» و «ایران، گذار از مفهومی دینی به مفهومی جغرافیایی»

ویدئویی‌هایی که در زیر می‌بینید بازنمای وبینارهایی هستند که در چهارچوب وبینارهای ماهانه انجمن آزادی اندیشه و با همکاری ایران آکادمیا برگزار شده‌اند.

لینک منبع اصلی: انجمن آزادی اندیشه

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.