عسل محمدی از اعضای تحریریه نشریه اینترنتی گام که در ارتباط با اعتراضات کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت‌تپه بازداشت شده بود، عصر شنبه یازدهم آبان با سپردن وثیقه و به صورت موقت از زندان آزاد شد. او سیزدهم مرداد امسال همزمان با برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان هفت‌تپه برای دومین بار بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. محمدی پیشتر نیز در آذر ۹۷ بازداشت و سپس به قید وثیقه آزاد شد. دادگاه انقلاب تهران محمدی را به هجده سال زندان محکوم کرده است. شنبه هفته گذشته نیز امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی‌فرد و ساناز اللهیاری از اعضای تحریریه نشریه گام، سپیده قلیان فعال اجتماعی که در ارتباط با اعتراضات کارگران هفت‌تپه دستگیر شده بودند به همراه عاطفه رنگریز و مرضیه امیری که در جریان تجمع روز کارگر تهران دستگیر شدند، با سپردن وثیقه آزاد شدند. اسماعیل بخشی کارگر نیشکر هفت‌تپه نیز دوشنبه هفته قبل با وثیقه و به صورت موقت آزاد شد. ندا ناجی از بازداشت شدگان روز کارگر اما همچنان در زندان نگهداری می‌شود. گفته می‌شود ۲۲ آبان دادگاه ندا ناجی برگزار خواهد شد.