بر اساس خبرهای منتشر شده از سوی منابع نزدیک به دراویش گنابادی، نورعلی تابنده، قطب درویشان گنابادی، پس از مرخص شدن از بیمارستان در اعتراض به ممنوعیت ملاقات درویشان با او و نگرانی از وضعیت درویشان زندانی، دست به اعتصاب غذا زده است. علیرضا روشن، نویسنده، شاعر و از درویشان گنابادی که در ایران در حبس بوده و اکنون خارج از ایران است، در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها خبر اعتصاب غذای نورعلی تابنده را تایید کرده است. به گفته روشن، قطب دراویش گنابادی خواستار رسیدگی فوری به وضعیت درویشان گنابادی در زندان است. روشن همچنین منع سخنرانی در حسینیه دراویش و جلوگیری از دیدار با درویشان گنابادی را دلیل دیگر اعتصاب غذای نورعلی تابنده عنوان کرده است. به گفته او، پس از حوادث گلستان هفتم در روز اول اسفند سال ۹۶، نه تنها در منزل نورعلی تابنده از سوی نیروهای امنیتی به روی دراویش بسته شده، بلکه حسینیه امیر سلیمانی به عنوان حسینیه مهم دراویش گنابادی در خیابان بهشت تهران نیز پلمب شده است. او بسته شدن حسینیه‌های درویشان گنابادی در سراسر ایران را در راستای اعمال محدودیت‌ها پس از حادثه گلستان هفتم برشمرده و معتقد است نیروهای امنیتی با این کارها درصدد حذف فیزیکی دکتر نورعلی تابنده هستند. تجمع روز اول اسفند دراویش گنابادی در گلستان هفتم به منظور ممانعت از وضع محدودیت‌های احتمالی برای قطب این دراویش بود که با یورش یگان ویژه و نیروهای لباس شخصی به خشونت کشیده شد و پس از آن بیش از ۴۰۰ درویش گنابادی که در محل تجمع حضور داشتند پس از ضرب و شتم شدید، بازداشت شدند. به گفته علیرضا روشن، مقامات امنیتی مدام موضوع حصر قطب دراویش را انکار کرده‌اند.