کشته شدن دست‌کم یک نفر در ام‌قصر، انتشار برنامه معترضان عراق

نیروهای امنیتی عراق سعی در بازگشایی بندر ام‌قصر دارند. سه روز است که معترضان آن را بسته‌اند. در بغداد معترضان خواستار استعفای فوری دولت و تشکیل دولت انتقالی موقت با شخصیت‌های مستقل شدند.