مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سه‌شنبه ۱۴ آبان در همایش ملی پدافند غیرعامل گفت: دشمنان با استفاده از «پوشک‌ها یا محصولات مشابه آن» که پنبه آن‌ها باعث عقیم‌سازی می‌شود می‌خواهند مانع از رشد جمعیت ایران شوند. ذوالنور در توضیح سخنانش گفت: «امروز یکی از بسترهای آسیب به جمعیت، عرصه بیوتروریسم است که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. گاهی دشمنان پنبه‌هایی که با آنها پوشک بچه یا مشابه آن تولید می‌شود را به گونه‌ای تهیه می‌کنند که موجب عقیم‌سازی می‌شوند» ذوالنور همچنین موضوع تراریخته‌ها (انتقال یک یا چند ژن محدود، خارج از خزانه ژنتیکی و از طریق روش‌های مدرن ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک) را «یک تهدید جدی» خواند و گفت: مافیاهای خطرناکی پشت موضوع تراریخته‌ها هستند که «سالوس‌وار» نظر تصمیم‌گیرندگان کشور را دچار «انحراف» می‌کنند. او خواستار ایجاد آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی قوی برای آزمایش محصولات تراریخته شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین به «تمرکز دشمن» بر فضای مجازی اشاره کرد و گفت: «ابعاد اعتقادی و وحدت‌آمیز مردم ما، از دیگر عرصه‌هایی است که دشمن بر روی آن تمرکز کرده و فضای مجازی یک شمشیر دو لبه است ولی تیغه آن در دست ماست و دسته آن در دست ما نیست».