نگرانی اروپا از گام چهارم ایران به سمت خروج از برجام

کمیسیون اروپا از تهران خواست به تعهداتش در توافق هسته‌ای برگردد. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد منتظر گزارش بعدی آژانس می‌ماند.