به گزارش ایلنا، صبح روز سه شنبه ۱۴ آبان ماه گروهی از کارگران نیشکر هفت‌تپه مقابل دفتر مدیریت تجمع کرده و خواستار دریافت دو ماه مزد عقب‌مانده و سایر مطالبات خود شدند. همزمان با این اعتصاب، گروهی از دانشجویان بسیجی اهواز در نامه‌ای به رئیسی رئیس قوه قضائیه از او خواستند برای رسیدگی به «مشکلات معیشتی کارگران مظلوم استان خوزستان» از جمله در نیشکر هفت‌تپه به این استان سفر کند. خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) نوشته در تجمع امروز کارگران رسمی، قراردادی و روزمزد در آن شرکت داشتند. ایلنا به نقل از کارگرانی که در تجمع شرکت داشتنه‌اند نوشته است کارفرمای هفت‌تپه چند سال است مزایای عرفی و قانونی کارگران را قطع کرده است. عدم پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی، کارگران و خانواده‌هایشان را با مشکل مواجه کرده است. در تجمع امروز کارگران بازنشسته هفت‌تپه نیز حضور داشتند. این کارگران مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد هستند اما حق سنوات آن‌ها پرداخت نشده است. کارگران بازنشسته روز شنبه ۱۱ ابان نیز با خواست مشابهی مقابل دفتر مدیریت تجمع کرده بودند. کارگران نیشکر هفت‌تپه از ابتدای مهر با خواست خلع ید از مالک خصوصی، آزادی کارگران بازداشتی از جمله اسماعیل بخشی و مطالبات معوقه دست به اعتصاب زدند. اعتصاب بیش از یک ماه ادامه داشت. اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه روز ۸ آبان به قید وثیقه آزاد شد.