کارگران ۳۸ واحد تولیدی استان مرکزی مطالبات معوقه دارند

به گفته‌ی سیدعلی آقازاده، استاندار مرکزی، کارگران ۳۸ واحد تولیدی این استان مطالبات معوقه دارند و در مجموع ۱۳۵ ماه حقوق طلبکارند. آقازاداه تعداد کارگرانی را که ماه‌هاست دستمزد نگرفته‌اند چهار هزار و ۹۰۰ تن اعلام کرد.