سازمان انرژی اتمی: از ورود بازرس آژانس به نظنز جلوگیری کردیم

دیپلمات‌هایی ادعا کرده بودند که ایران برای نخستین بار یکی از بازرسان آژانس را توقیف کرده است. نماینده ایران در شورای حکام توصیح می‌دهد.