معترضان عراقی بار دیگر بندر ام‌قصر را بستند

در حالی‌که اعلام شده بود بندر ام‌قصر در جنوب عراق پس از یک هفته باز شده است، معترضان بار دیگر ورودی‌های این بندر را مسدود کردند.