اعتراضات لبنان: دانشجویان به معترضان پیوستند

صدها دانشجو و دانش‌آموز لبنانی در چندین شهر لبنان از جمله در مناطقی که حزب‌الله قدرت دارد دست به تظاهرات زدند. آن‌ها چندین مؤسسه دولتی را بستند و مانع از ورود مقامات و کارمندان شدند.