محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه از برنامه دولت برای افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان خبر داد. نوبخت روز پنجشنبه ۱۶ آبان گفت دولت در آخرین مراحل تهیه و تنظیم بودجه است و «سال آینده با وجود همه تحریم‌ها و استمرار ان‌ها حداقل ۱۵ درصد پرداخت به کارکنان دولت، بازنشستگان و همچنین مددجویان و افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، از سوی دولت افزایش خواهد یافت.» دولت در حالی قصد دارد حقوق کارکنان دولت را ۱۵ درصد افزایش دهد که نرخ تورم ۴۲ درصد است و بنا بر پیش‌بینی‌ها تورم در سال آینده حداقل به همین میزان خواهد رسید. کارکنان دولت از جمله معلمان بارها نسبت به افزایش شکاف میان هزینه‌ها با درآمد خود اعتراض کرده‌اند. معلمان بارها نسبت به وضع معیشتی خود اعتراض و تجمع کرده‌اند. بیش از ۲۰ تشکل بازنشستگان نیز در بیانیه مشترکی اعلام کرده‌اند روز یکشنبه ۱۹ آبان دراعتراض به وضعیت معیشت خود و زندگی زیر خط فقر مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه تجمع می‌کنند.