یک کارگر پیمانی تعمیر و نگهداشت خطوط مترو شبانگاه چهارشنبه ۱۴ آبان در اثر برخورد با قطار مترو جان خود را از دست داد. سعید عطاءاللهی رئیس پلیس مترو تهران در این ارتباط گفت که کارگر جوان مشغول تعمیر خط مترو در مسیر قطار گلشهر به تهران بود که قطار با او برخورد کرد. رئیس پلیس مترو افزود تحقیقات در این باره در جریان است اما توضیح نداد که چرا از مسیر در دست تعمیر، قطار مترو عبور کرده است. ایران یکی از کشورها با حوادث کار بالاست. روزانه ده‌ها حادثه کار در ایران روی می‌دهد که تعدادی از آن‌ها به مرگ کارگران می‌انجامد.