ژنرال مظلوم کوبانی برای توافق با دمشق شرط گذاشت

فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک اعلام کرد همکاری با دولت اسد تابع دو شرط است: خودمختاری مناطق کردنشین و استقلال نیروهای سوریه دموکراتیک به عنوان بخشی از ارتش سوریه.