کانون نویسندگان ایران جمعه ۱۷ آبان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد علیرضا ثقفی خراسانی (عضو کانون نویسندگان ایران و کانون مدافعان حقوق کارگر) و هاله صفرزاده (معلم، فعال کارگری و عضو کانون نویسندگان ایران) و پروین محمدی به حکم دادگاه به یک سال حبس محکوم شده‌اند. دادگاه تجدید نظر هم این احکام را تأیید کرده است. کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود با دفاع از حق ایجاد سندیکا، انجمن، اتحادیه، جمعیت‌ها و دفاع از حق ابراز نظر، اعتراض و آزادی بیان همه افراد و تشکل‌ها خواهان لغو فوری و بی‌قیدوشرط حکم‌های صادره شده است. علیرضا ثقفی خراسانی، هاله صفرزاده و پروین محمدی به همراه هفت نفر دیگر از فعالان کارگری در اردیبهشت سال جاری در جریات اعتراضات کارگری در پارک جهان نمای کرج بازداشت شده و در شهریور سال جاری به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه شدند. ‌