بازنشستگان ایران: از فقر و رنج تا مقاومت و اعتراض

بازنشستگان در بیانیه‌ای با اعتراض به «فلاکت بی‌سابقه» برای ۱۹ آبان بار دیگر فراخوان تجمع داده اند. این «فلاکت بی‌سابقه» چیست؟ زمانه برای فهم بهتر مشکلات معیشتی بازنشستگان، با دو بازنشسته تامین اجتماعی گفت‌و‌گو کرد.