روحانی برخورد قوه قضاییه با فساد را «تبلیغی» خواند

او از قوه قضاییه خواست تا در باره فسادهای میلیارد دلاری هم شفاف‌سازی کند.