عفو بین‌الملل: مقامات عراق باید نیروهای امنیتی را مهار و از به‌راه افتادن حمام خون جلوگیری کنند

عفو بین‌الملل می‌گوید براساس گزارش شاهدان محلی نیروهای امنیتی روز شنبه علاوه بر کشتن ۶ معترض، چادرهای بیمارستانی را به آتش کشیده‌اند یا به داخل آن‌ها نارنجک گاز اشک‌آور شلیک کرده‌اند.