محمدعلی موحدی کرمانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: «آقا حتی یک کلمه هم در باب موافقت با لوایح پالرمو و CFT بیان نکردند»

او گفت که در صورت بررسی این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، حتما هر دو رد خواهند شد.