مأموران امنیتی تجمع بازنشستگان در تهران را به خشونت کشیدند

بازنشستگان در اعتراض به «فلاکت بی‌سابقه» در برابر مجلس تجمع کردند. نیروهای امنیتی به آنها حمله‌ور شدند و چند تن را بازداشت کردند. ایلنا از آزادی بازداشتی‌ها خبر داده است.