به گزارش وب‌سایت خبری «هرانا»، وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر ایران، شهلا انتصاری، یکی از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ فعال زن، یکشنبه ۱۹ آبان تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. برای او وثیقه‌ای ۵۰۰ میلیون تومانی تعیین شده بود. مأموران اداره اطلاعات انتصاری را ۳۱ مرداد سال جاری در باغ شخصی‌اش در رشت بازداشت کردند. بازداشت او پس از انتشار نامه‌ای از سوی ۱۴ فعال زن با خواست استعفای علی خامنه‌ای،‌ رهبر جمهوری اسلامی و گذار از نظام حاکم بر ایران انجام شد. آن‌ها در بیانیه خود نوشتند در اعتراض به «آپارتاید جنسیتی» که «حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی است، علیه این نظام ضدزن که ارزش‌های انسانی ما را محو نموده است، به‌پاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری‌اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم». پیش از این نامه نیز ۱۴ فعال مدنی دیگر در بیانیه مشابهی خواهان استعفای علی خامنه‌ای و گذار به دموکراسی شده بودند. انتشار این بیانیه‌ها باعث شد که آقایان زرتشت احمدی راغب، کمال جعفری یزدی، هاشم خواستار، محمدحسین سپهری، جواد لعل محمدی، عبدالرسول مرتضوی، محمد مهدوی‌فر، رضا مهرگان، محمد نوری‌زاد، عباس واحدیان شاهرودی و خانم‌ها شهلا انتصاری، گیتی پورفاضل، زهرا جمالی، شهلا جهان‌بین، فاطمه سپهری و نرگس منصوری، امضاء کنندگان و حامیان بیانیه «عزل علی خامنه‌ای و گذار کامل از رژیم جمهوری اسلامی» بازداشت شوند.