اعتراض شبانه در اهواز به «مرگ مشکوک» یک شاعر

شهروندان معترض در محله شکاره ۳ در منطقه کوت عبدالله اهواز یکشنبه شب در اعتراض به «مرگ مشکوک» یک شاعر منتقد به خیابان‌ها آمدند.