اعتراضات شیلی که با اعتراض علیه افزایش قیمت بلیط متروی سانتیاگو آغاز شد، به رفراندوم تغییر قانون اساسی کشور انجامید. دولت سباستیان پینی‌یرا صبح دوشنبه ۱۱ نوامبر/ ۲۰ آبان اعلام کرد که مهم‌ترین خواسته معترضان را اجابت می‌کند و همه‌پرسی تغییر قانون اساسی را برگزار می‌کند. در شیلی ۳۰ درصد از ثروت در اختیار فقط یک درصد از مردم قرار دارد. پینی‌یرا خود جزو ثروتمندترین اشخاص در این کشور است. شیلی از سال ۲۰۱۰ تاکنون به عنوان دومین کشور آمریکای جنوبی، عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است. بر اساس آماری که سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۷ منتشر کرد شیلی در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از بالاترین میزان نابرابری اجتماعی رنج می‌برد.