گفت‌وگوی تلفنی مکرون با ترامپ درباره ایران

فرانسه که از سیاست‌های آمریکا در سوریه خشنود نیست، با تکیه بر کاهش تعهدات ایران در برجام به آمریکا یک قدم نزدیک شد.