اسرائیل فرمانده جهاد اسلامی را ترور کرد

نتانیاهو شخصاً دستور ترور ابوالعطا را صادر کرد. همزمان ارتش اسرائیل به منزل اکرم العجوری از اعضای جهاد اسلامی در دمشق نیز حمله کرد.